Lyžování Kleť
stopa Mapy z pod Kletě
  stopa Zásady chování v běžecké lyžařské stopě
stopa Jak co nejlépe namazat
stopa Český Krumlov
stopa Obec Holubov
stopa Obec Chvalšiny
stopa Obec Kájov
stopa Městys Křemže

Zásady chování v běžecké lyžařské stopě

 1. Berte ohled na ostatní, vzájemnou ohleduplností předejdete většině případných nepříjemných situací.
 2. V upravených stopách jezděte vpravo, podobně jako na silnící.
 3. pokud je upravena pouze jedna stopa, přednost má lyžař, který jede z kopce.
 4. Při potkávání na rovině v jedné stopě nastupuje místo bezpečnosti morálka. Potkají-li se dva zkušení lyžaři v hlubokém sněhu, nebo zúženém místě, lze se vyhnout tak, že každý jede levou nohou v pravé koleji a pravou nohou vně stopy.
 5. Předjížděný není povinen uvolnit stopu pro rychlejšího lyžaře, předjíždějící by měl o svém záměru předjížděného upozornit.
 6. Při předjíždění držte hole těsně u sebe, zabráníte tak případnému zranění.
 7. Při sjezdu z kopce nezapomeňte zvážit své lyžařské dovednosti, dodržujte bezpečnou vzdálenost od ostatních lyžařů, v nepřehledném terénu se pohybujte se zvýšenou opatrností, lyžař jedoucí vpředu má ve sjezdu přednost.
 8. Zastavíte-li nebo spadnete, uvolněte hned stopu ostatním.
 9. Ocitnete-li se při nehodě někoho jiného, poskytněte mu dle svých schopností první pomoc.
 10. Nebruslete ve stopách určených pro klasický způsob.
 11. Ve stopě dodržuje bezpečnou vzdálenost od ostatních
 12. Na lyžařské tratě nevoďte psi! Těžko předvídatelné chování zvířat může být velmi nebezpečné pro lyžaře ve stopě i pro vaše čtyřnohé přátele samotné. Podle lesního zákona smějí psi do lesa pouze na vodítku. Zcela nepřípustné je nechat se ve stopě tahnout psi na řemenu.
 13. Pohybujte se pouze na vyznačených trasách, jsou koncipovány tak, aby byli spokojeni sportovci i turisté. Opuštěním trasy do lesa nebo na paseky můžete poničit porosty v přísně chráněných krajinných územích.
 14. Ve stopách se pohybujte jen s připnutými lyžemi. Pěší chodci volte jinou cestu, není-li zbytí, pohybujte se mimo upravenou trasu, pošlapaná stopa velmi znepříjemní cestu všem lyžařům.
 15. Na trase i v okolí udržujte pořádek, pro sebe i pro ostatní.